top of page
Abstrakt Surface

Kulturinitiativ i Faxe Kommune (klik ...)

Opdateret: 17. maj 2022

En gruppe foreninger og borgere i Faxe Kommune er gået sammen for at bygge en kulturscene. Kulturscenen skal gøre det muligt at afvikle kulturelle arrangementer i en professionel ramme – kunstudstillinger, teater, musik, dans mv.


Fra initiativgruppen udtaler Knud Erik Hansen: ”Der er stor interesse for og vilje til mangfoldige kulturelle aktiviteter i vores kommune. Desværre må vi konstatere, at de fysiske muligheder sætter klare begrænsninger. Kommunen etablerede for nogle år siden Kultunariet i Haslev. Det var godt, men udover begrænsede anvendelsesmuligheder må vi konstatere, at Kultunariet i stadig højere grad bruges af kommunen til internt brug. Der er derfor brug for en ny kulturscene i Faxe Kommune.”


En gennemtænkt og fleksibel arkitektur kan sikre, at forskellige kunstformer sameksisterer, uden at der gås på kompromis med den enkelte kunstforms behov.


Initiativet håber på kommunens opbakning i kraft af årligt afsatte beløb på anlægsbudgettet, hvilket vil være en nødvendig forudsætning for de fondsansøgninger, som senere skal udgøre hovedparten af finansieringsgrundlaget.


Fremover vil arbejdet foregå i en ny forening, ”Kulturscene.dk”, for hvilken der afholdes stiftende generalforsamling torsdag den 16. juni klokken 19 i mødelokalet ”Novellen” på Haslev Bibliotek.


Interesserede, som ønsker at være med til at præge projektet, er meget velkomne.


Aktuel information omkring initiativet og foreningen kan findes på www.kulturscene.dk


Jens Thøsing, formand for Haslev Teaterforening, udtaler: ”Haslev Teaterforening har eksisteret siden 1967. I den tid har vi haft mange gode forestillinger til glæde for kommunens borgere. Scenen blev indrettet i den nyopførte borgerskole – nu Sofiendalskolen.

Scenen var god efter datidens krav; men den hører nu til de absolut mindste i Danmark.

Derfor kan lidt større stykker ikke opføres hos os, og vores publikum må henvises til andre scener i nabokommuner. Der er en god interesse for teater i Faxe Kommune, idet en del tager til København for at opleve en mere moderne scene. En større og mere moderne scene vil kunne tiltrække et større publikum.

Faxe Kommune trænger til sit eget kulturhus, hvor der ud over teater også kan opføres koncerter og rummes andre kunstformer."


Lis Ella Fruervang, formand for Faxe Kunst- og Musikforening: "Faxe Kommune savner et kulturelt samlingspunkt, hvor større arrangementer med musik, teater, sang og billedkunst kan udfolde sig i en professionel ramme”.

Og Hans Krarup, næstformand i Faxe Kunst- og Musikforening, supplerer: "Kultunariet er ganske vist velegnet til mindre opførelser af klassisk musik. Som Haslev Seminariums festsal for 30-40-50 år siden var den perfekt, men som altid tog man ikke fremtiden nok i agt og byggede for småt. Derfor er større opførelser udelukket, eller i det mindste svære at rumme. Til sommer får vi f.eks. besøg af Lyngby Tårbæk Symfoniorkester med 90 mand, hvilket resterer 110 pladser til publikum, idet Kultunariet kun må rumme max. 200 personer.

Kultunariet er også - i modsætning til det oprindelige formål - i stigende grad optaget af kommunens administration, så det f.eks. tidligere på året ikke var muligt at gennemføre nytårskoncerten.

Med hensyn til Sofiendalskolens festsal, så lider den under tør akustik, dvs. akustik uden efterklang. Det skyldes bl.a. det skrå loft, 60´ernes vægmaterialer og gulvmaterialet, hvilket som helhed gør den uegnet til klassisk musik"


Faxe Kommunes Billedkunstråd udtaler: "I en årrække har Billedkunstrådet haft ønske om, at der blev etableret mere permanente og professionelle forhold for billedkunsten for at kunne udvikle områdets kulturelle potentialer. Rum til udstillingsbrug men også til andre aktiviteter såsom artist talks, workshops, performances og en fornyende kultur- og samfundsdebat. Vi hilser derfor et forslag om en samlende kulturscene i Faxe Kommune velkommen.


Billedkunstrådet mener, at det kan blive et aktiv for alle aldre, for kulturinstitutionerne, kulturaktørerne og det kreative vækstlag. Samtidig kan der bygges bro til andre områder såsom turismeerhverv, sundheds- og uddannelsesområdet, og til udviklingen af helt nye initiativer og tilbud til kommunens borgere og besøgende udefra.


I den udvikling ser Billedkunstrådet sig som en aktiv medspiller. Vi ønsker at give et kraftigt boost til billedkunsten, så den bliver langt mere synlig i Faxe Kommune. Det har ventet længe på sig. Vi mener, at gennem en attraktiv og ordentlig ramme med central beliggenhed kan kunsten styrkes.


Et kunstværft som et dynamisk og aktivt sted vil netop kunne rumme de forskellige tilbud, som Billedkunstrådet ønsker at facilitere. Samtidig vil det blive muligt at realisere en samlende vision for kunsten i kommunen – så kunsten omsider får sin fortjente plads.


Til det formål er et permanent domicil med reelle udfoldelsesmuligheder en nødvendighed, og Billedkunstrådet ser således frem til en nærmere dialog herom."
79 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Nyhedsbrev nr. 2

Kære ven af kulturen i Faxe Kommune, Allerførst en stor tak til de, der allerede har meldt sig ind i Kulturscene.dk Det betyder meget her i startfasen, hvor blot det at holde en bankkonto flydende er

Nyhedsbrev nr. 1

Kære ven af kulturen i Faxe Kommune, Vi er glade for det gode fremmøde af interesserede ved den stiftende generalforsamling for Kulturscene.dk på Haslev Bibliotek den 16. juni 2022 kl. 19. Vi ser frem

Fremtidens kulturbyggerier

Lokale- og Anlægsfonden har for nylig afholdt en konference i egne lokaler i Nyborg. Temaet var "Fremtidens kulturbyggerier", som tog afsæt i en tendensanalyse fra august 2022, udarbejdet af Seismonau

Comments


bottom of page