top of page
Abstrakt Surface

Nyhedsbrev nr. 2

Kære ven af kulturen i Faxe Kommune,


Allerførst en stor tak til de, der allerede har meldt sig ind i Kulturscene.dk

Det betyder meget her i startfasen, hvor blot det at holde en bankkonto flydende er en stadig omkostning.


Medlemskab kan fortsat tegnes her (https://place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM10895)


Der er i øvrigt sket meget, siden vi lod høre fra os sidst:


Haslev Byforum

Først og fremmest har Vision Haslev (https://faxenyt.dk/mobil/?Id=20149) søsat Haslev Byforum, som er en uformel gruppe bestående af et stort antal institutioner og foreninger i Faxe Kommune, som vil samarbejde om byudvikling i Haslev bymidte, i første omgang koncentreret om et tættere samarbejde om arrangementer.

Vi fra Kulturscene.dk er med i samarbejdet og ser det som et lovende grundlag for at etablere professionelle kulturfaciliteter i byen.


Bestyrelsen på tourné

Som vi fortalte i vores første nyhedsbrev fra oktober, så vil vi besøge en række kulturinstitutioner for at drage nytte af deres erfaringer. En række af disse er nu gennemført, og sidst i dette nyhedsbrev får du et ultrakort resumé af vore rejser. Har du i øvrigt tanker og forslag, som du ønsker at dele, er du meget velkommen. Skriv til kulturscene@gmail.com.


Besøgene har indtil nu udkrystalliseret følgende læresætninger for et projekt som vores:

 • Politisk opbakning er uomgængelig

 • Politisk opbakning er også forudsætning for at kunne tiltrække fonde

 • Stedet må ikke være privatejet, idet det udelukker fonde

 • Det bør være tæt på byliv og andre kulturelle aktiviteter

 • Et spændende bygningskompleks er et plus (gammelt eller nyt)

 • Huset skal bygge på eksisterende kulturmiljøer (kunst, håndværk ...)

 • Huset skal kunne rumme alle uanset alder og niveau

 • Det skal være drevet af ildsjæle

 • Man skal kunne samarbejde på tværs

 • Synergi mellem aktører bør tilstræbes

 • Der skal være et vandhul (café, restaurant)

Ingen kan vel leve op til alt. Men det er nyttige pejlemærker.


Det videre arbejde

I det kommende år skal vi besøge yderligere en række kulturinstitutioner. Men først og fremmest vil der blive arbejdet på at få finansiering på plads for det videre arbejde og komme tættere på, hvordan en kulturscene for Haslev og Faxe Kommune vil skulle se ud.


Med ønsket om en glædelig Jul håber vi at høre fra dig også i det nye år!

Bestyrelsen i Kulturscene.dk


--- ooo ---Kulturinstitutioner, vi har besøgt


Teater Vestvolden i Hvidovre (https://www.teatervestvolden.dk/)

Nyopført teaterbygning (2022), tæt på rådhus, bibliotek, medborgersal og Risbjerggård i Hvidovre. Led i en større transformation af bymidten. Udover Teater Vestvolden vil kulturhuset Risbjerggård, som teatret er en del af, også huse et spisested, en teaterhave og en åben scene og stor foreningssal. Projektet bygger på et eksisterende kulturmiljø. Der har været politisk opbakning. Men det har taget årtier. Teaterbygningen er et udstyrsstykke, hvor man på grund af de arkitektoniske ambitioner har været nødt til bl.a. at gå på kompromis med scenens dimensioner.


Børnekulturhuset i Aarhus (https://boernekulturaarhus.dk/)

Ekstern institution under Aarhus Kommunes Kulturforvaltning. Gode, traditionelle skolebygninger med højt til loftet, nu moderniseret. Tæt på Godsbanen, Musikhuset, Aros, dansescenen BoraBora mv. Børneteatret er suppleret med multimedie værksted, tekstværksted mv. og er et udviklings- og kompetencecenter for børnekultur og udvikler kulturtilbud til daginstitutioner, skoler og familier i samarbejde med kommunens forvaltning, byens kulturinstitutioner og kunstnere. Børnekulturhuset sikrer også, at den pædagogiske værdi i kulturinstitutioner og natur- og idrætsfaglige miljøer inddrages i dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse til gavn for børn og unges læring, dannelse og trivsel. Huset bygger på et eksisterende miljø for børneteater og leverer kultur i børnehøjde via et utroligt tæt samarbejde med undervisningsinstitutionerne og kommunen i øvrigt, hvor tilbud og forløb udvikles som supplement til læringsplaner. Børnekulturhuset drives tydeligvis af ildsjæle.


Godsbanen i Aarhus (https://godsbanen.dk/)

Et kulturelt kraftcenter, der har til huse i den gamle Godsbanegård i Skovgaardsgade i Aarhus. Her kan man opleve udstillinger, teater, oplæsninger, koncerter, markeder, og man kan nyde en god middag eller en kop kaffe i restauranten. Man kan også arbejde i værkstederne og projektlokalerne, deltage i et af de mere end 400 årlige arrangementer eller måske gå en tur på taget.

Grundprincippet for Godsbanen har fra starten været begrebet ”Kulturelle Kompetencer”. Brugere skulle udvikle deres kulturelle kompetencer, uanset på hvilket niveau, man befinder sig. Det betyder, at man både er indstillet på at videregive sine kompetencer og på at modtage. Politisk blev det også fastslået, at stedet skulle være for alle fra professionelle kunstnere til almindelige borgere med eller uden kunstneriske ambitioner. Rent praktisk kan man som kunstner eller håndværker leje lokaler i alle størrelser og afskygninger på timebasis eller i længere tid. Der er også en række gæsteværelser, øvelokaler, konferencelokaler, scenerum. Godsbanens veludstyrede værksteder for tekstil, træ, metal, lasercutter, 3D-print, grafisk arbejde, storprint og keramik er åbne for alle. Her kan man få hjælp til selvhjælp til projekter i alle størrelser – fra print af en eksamensopgave til bygning af et hønsehus. Man kan enten deltage i kurserne eller komme helt selv med en idé og få hjælp til udførelse.

Projektet har været politisk drevet fra start til slut, og der er tætte bånd til kommunens kulturforvaltning. Et spændende bygningskompleks har været en af grundene til at man har kunnet tiltrække fondsstøtte. Godsbanen nyder godt af en central placering, tæt på Musikhuset, AROS, Aarhus Kunsthal, Bruuns Galleri, dansescenen BoraBora, Børnekulturhuset mv. Husets vandhul, det udliciterede spisehus ”Spiselauget”, binder aktiviteterne sammen og indsluser det omgivende samfund. Her møder aktørerne hinanden til fælles inspiration eller til interne møder, og her kommer alskens borgere ind for en kop kaffe eller et billigt måltid og bliver samtidigt eksponeret for det kreative miljø. Huset summer af liv.

Resumé af besøg hos danske kulturinstitutioner


Borgerforeningen Svendborg Teater (https://bfst.dk/)

Et moderne kulturhus i historiske rammer. Et kulturelt kraftcenter for borgere, foreninger og virksomheder fra hele Sydfyn, et åbent og imødekommende samlingssted for Svendborg Kommunes borgere, foreninger og erhvervsliv, for alle aldersgrupper: børn, unge, voksne, ældre og familier. Det er placeret i midten af Svendborg, tæt på havnen, der i øjeblikket udvikles med campus, boliger, erhverv mv.

Kernen i husets økonomi er erhvervsklubben, hvor private virksomheder kan støtte huset i form af forskellige sponsorater fra 11.000 til 100.000 pr. år og til gengæld få adgang til de faciliteter og aktiviteter, der foregår i huset. I starten støttede Svendborg Kommune foreningen det er nu reduceret som konsekvens af forbedret økonomi.

Benhård satsning på det lokale erhvervsliv har leveret succes og bragt både unge og gamle ind i huset. Force: Man har haft et ansigt udadtil (Claus Bjerregaard) med lige dele kulturel viden/begejstring og økonomisk tæft/overblik, som selv kan tage beslutninger og ikke først må hjem for at spørge om lov, og som altid byder velkommen til arrangementer, uanset form og indhold. Foreningen har nydt godt af politisk opbakning, en traditionsrig historie, fantastiske bygninger, et eksisterende teatermiljø, nærhed til skoler og kulturtilbud, og ikke mindst at Svendborg var byen, hvor A.P. Møller startede sin virksomhed.


Parkteatret i Frederikssund (https://www.parkteatret.dk/)

Frederikssunds kulturelle samlingspunkt med teater, biograf, musik og café, købt i 2016 af Karen og Claus Malta Nielsen. Huset er siden blevet sat i stand og ombygget, hovedsageligt via frivillige. Da huset økonomisk er delt i to, dels ”anpartsselskabet Parkteatret”, ejet af Karen og Claus, dels den selvejende institution ”Parkteatret, Frederikssund kommunes egnsteater”, har det været muligt også at tiltrække fondsmidler, bl.a. Sallingfondene, Trygfonden og Statens Kunstfond, idet der er vandtætte skodder mellem de to selskaber.

I dag fungerer Parkteatret også som egnsteater, støttet af Frederikssund Kommune, og teatret varetager også Teaterskolen Park, hvor unge mellem 9 og 24 år kan deltage i ugentlige hold hhv. weekendhold. Biografen er specialiseret i "smalle" film bl.a. via midler fra Det Danske Filminstitut (DFI) og har herved kunnet overleve som selvstændig aktivitet på trods af naboskabet til en stor Nordisk Film biograf. Endelig huser Parkteatret også en lille, hyggelig café, der drives af personer i beskyttet beskæftigelse.

Huset ligger centralt i Frederikssund, tæt på gågade, kommune, S-togsstation, storcenter og kirke. Projektet har nydt godt af et eksisterende teatermiljø, kommunal støtte, lokale frivillige, og ikke mindst det helt afgørende og imponerende engagement fra Karen og Claus, der har været villige til at satse privatøkonomien, men samtidig overdrage det direkte ejerskab af teatret til den selvejende institution. Herved har man både kunnet tiltrække fondsmidler og kommunale midler og samtidigt undgå de konflikter, der ofte opstår mellem ejere og frivillige i lignende projekter.


Sukkerfabrikken Møn / Teater Møn)

Sukkerfabrikken Møn (https://www.sukkerfabrikken-moen.dk/wp-content/uploads/Masterplan-Sukkerfabrikken-November-2022.pdf )er et projekt, som er igangsat af Vordingborg Kommune i den gamle sukkerfabriks område, og som de kommende år bliver udviklet som ferieby med handelsplads, madhus, børneaktiviteter, arbejdende værksteder, konferencer og events, møder og administration, pælehuse, lystbådehavn og meget mere.

Vores besøg var til en housewarming i anledning af, at Teater Møn (Asterions Hus - https://www.asterionshus.com/) har lejet Teatersalen på Sukkerfabrikken og lavet en samarbejdsaftale om brugen af Den Bøhmiske Hal (https://iscene.dk/2022/11/10/tankerne-bag-et-nyt-teaterhus-pa-mon/). Teatret har endvidere af Vordingborg Kommune fået overdraget ansvaret for de øvrige arrangementer i Den Bøhmiske Hal.

Har du ikke oplevet Den Bøhmiske Hal - det gamle sukkerlager - søg på Google, så dukker der billeder op fra de seneste år. En kæmpe sal med stemning, der egner sig til teater, koncerter, konferencer, diverse arrangementer. Hvilken gave at få for et teater og en kommune! Smart træk af Vordingborg Kommune at knytte teatret tættere til området. Hvad også sprang i øjnene var antallet af yngre mennesker og børn. Øjensynligt frugter af en langvarig tradition for teaterpædagogik og eksperimenterende teater (bl.a. Cantabile 2).10 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Nyhedsbrev nr. 1

Kære ven af kulturen i Faxe Kommune, Vi er glade for det gode fremmøde af interesserede ved den stiftende generalforsamling for Kulturscene.dk på Haslev Bibliotek den 16. juni 2022 kl. 19. Vi ser frem

Fremtidens kulturbyggerier

Lokale- og Anlægsfonden har for nylig afholdt en konference i egne lokaler i Nyborg. Temaet var "Fremtidens kulturbyggerier", som tog afsæt i en tendensanalyse fra august 2022, udarbejdet af Seismonau

Seminar om levende bymidter

Den 29. august 2022 afholdte KL et webinar i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Bolig- og Planstyrelsen og Realdania om de kommende initiativer målrettet levende bymidter. På webinaret præsenterede de

Comments


bottom of page