top of page
Abstrakt Surface

Fremtidens kulturbyggerier

Lokale- og Anlægsfonden har for nylig afholdt en konference i egne lokaler i Nyborg. Temaet var "Fremtidens kulturbyggerier", som tog afsæt i en tendensanalyse fra august 2022, udarbejdet af Seismonaut for Lokale- og Anlægsfonden.Hovedpointer:


"Kulturbyggerier skal ikke være ens landet over. Der er stadig større fokus på at få de stedbundne kvaliteter ind i byggeriet. Det handler om, hvordan bygningen indgår i samspil med stedet. Det gælder både den fysiske placering i relation til byrummet eller landskabet og ved at bruge stedets særlige historie eller karakter som inspiration i arkitekturen og valg af materialer."


"Der findes ikke én model eller opskrift for det vellykkede kulturbyggeri. Hvad der fungerer godt ét sted, er ikke nødvendigvis den rigtige løsning et andet sted."


"Alene gennem de seneste 10 år har byggeriet af kulturfaciliteter udviklet sig voldsomt, og ofte skal byggeriet i dag kunne rumme mange forskellige aktiviteter og vidt forskellige målgrupper."


"Der er en bevægelse fra multifunktionelt til flerfunktionelt byggeri. I det multifunktionelle byggeri har der været en tendens til at fylde rummene med for mange funktioner." ... "Flerfunktionalitet handler om at skabe en variation af rum, der opfylder bestemte behov, og kombinere dem med fællesfaciliteter og mødesteder."5 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Nyhedsbrev nr. 2

Kære ven af kulturen i Faxe Kommune, Allerførst en stor tak til de, der allerede har meldt sig ind i Kulturscene.dk Det betyder meget her i startfasen, hvor blot det at holde en bankkonto flydende er

Nyhedsbrev nr. 1

Kære ven af kulturen i Faxe Kommune, Vi er glade for det gode fremmøde af interesserede ved den stiftende generalforsamling for Kulturscene.dk på Haslev Bibliotek den 16. juni 2022 kl. 19. Vi ser frem

Seminar om levende bymidter

Den 29. august 2022 afholdte KL et webinar i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Bolig- og Planstyrelsen og Realdania om de kommende initiativer målrettet levende bymidter. På webinaret præsenterede de

Comments


bottom of page