top of page

Bestyrelse

Foreningens bestyrelse er ved den stiftende generalforsamling den 16. juni 2022 valgt som følger:

  • Bestyrelsesmedlem: Bent Ole Bærenholdt, mobil: 9155 4256, e-mail: info@allehuset.dk

  • Bestyrelsesmedlem: Christian A. Rossil, mobil: 2685 0067, e-mail: christian@departementet.one

  • Bestyrelsesmedlem: Christian Bøcker Sørensen (kasserer), mobil: 2944 4592, e-mail: bockersorensen@gmail.com

  • Bestyrelsesmedlem: Poul Holm Andreasen (sekretær), mobil 5327 0200, e-mail: poulha@gmail.com

  • Bestyrelsesmedlem: Vacant

  • Bestyrelsesmedlem: Vacant

 

  • Suppleant: Birgitte Carstensen

  • Suppleant: Jannie Nielsen

 

  • Revisor: William Markussen

bottom of page